Home » Cytaty » Cytaty z Biblii

Cytaty z Biblii

Filmy, seriale, czy książki pełne są kultowych kwestii. Każdy z nas ma swoje ulubione dzieła, które czyta lub ogląda wiele razy. Bohaterowie wypowiadają tam słowa, z którymi możemy się utożsamiać.

Do codziennego języka przeszło już wiele z Biblii. Sprawdź zestaw, który dla Ciebie przygotowaliśmy i wyślij lub umieść jeden z cytatów na portalach społecznościowych.

Każdy z cytatów z Biblii możesz wysłać dowolnym komunikatorem (WhatsApp, Telegram, Instagram, czy Messenger). Możesz tez go umieścić na swoim profilu na Facebooku, Twitterze, czy Instagramie.

Cytaty z Biblii

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia św. Mateusza

***

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Drugi list św. Pawła do Koryntian

***

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

List św. Pawła do Rzymian

***

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”.

Apokalipsa św. Jana

***

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

***

To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w dniach ostatnich szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: „Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata”.

Drugi list św. Piotra Apostoła

***

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Ewangelia św. Łukasza

***

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

***

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.

Ewangelia św. Mateusza

***

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

***

Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Ewangelia św. Łukasza

***

Powstań, przyjaciółko ma,
Piękna ma i pójdź!
Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
Nadszedł czas przycinania winnic,
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

Pieśń nad Pieśniami

***

Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.

List św. Judy Apostoła

***

Odpowiedź łagodna odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew.
Język mądrych wyświadcza dobro wiedzą, lecz usta głupich tryskają głupotą.

Księga Przysłów

***

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

List św. Jakuba 

***

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

Ewangelia św. Marka

***

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Ewangelia św. Jana

***

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.

Pierwszy list św. Piotra Apostoła

***

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Apokalipsa św. Jana

***

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Ewangelia św. Mateusza

Powyższy wpis został wyświetlony od 05.02.2024 już 6971 razy! Mamy nadzieje, że wszystkie złote myśli Ci się spodobają.

Leave a Reply